Noel Alimentaria SAU està col.laborant en dos projectes de fabricació de pantalles facials