Convocats els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació del grups d’acció local Leader de Catalunya del 2020

El Departament d’Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts als projectes estratègics de cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de la operació 19.3 de cooperació Leader del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l’any 2020.

  • L’objectiu  principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes estratègics de cooperació dels territoris Leader de Catalunya, creant projectes en xarxa que permetin la realització  d’actuacions conjuntes en el territori de cada grup i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona.
  • Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2020.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 330.000 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020.

  • El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.
  • El projectes estratègics de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i  efecte demostratiu, han de contribuir al  desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements, i recursos humans i materials, a l’entorn de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

Més informació