ITRAM HIGIENE desenvolupa ALCOLAC PLUS desinfectant per la SARS-CoV-2

ITRAM HIGIENE davant la gran demanda de productes desinfectants per poder fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2, ha desenvolupat un nou producte anomenat ALCOLAC PLUS.

ALCOLAC PLUS és un desinfectant de superfícies (TP2 i TP4) bactericida, fungicida i virucida en base etanol i sense amonis quaternaris.

ALCOLAC PLUS està indicat per ser utilitzat en llocs on s’hagin de realitzar descontaminacions freqüents; és un producte recomanat per mantenir un correcte nivell d’higiene en molts àmbits de treball ja siguin oficines, residències o tot tipus d’indústries.

És un producte “llest a l’ús” (no s’ha de diluir) que es pot aplicar per desinfectar botons, taules, poms de portes, telèfons, teclats … i totes les superfícies susceptibles de poder estar infectades amb el virus.


Més informació a: https://itramhigiene.com/alcolac-plus/

Detall de producte: https://itramhigiene.com/wp-content/uploads/2020/04/ITRAM_Alcolac-Plus_Fitxa_Blog.pdf