Convocatòria ajuts EUREKA

EUREKA és una xarxa intergovernamental finançada amb fons públics on hi participen més de 40 països. És la plataforma líder per a la cooperació tecnològica internacional en innovació que segueix un enfocament bottom-up (qualsevol projecte de R&D amb un bon pla de negoci rebi el suport que mereix al marge de la natura dels socis o de la tecnologia).

Objectiu:

Impuls de projectes col·laboratius d’R+D, centrats en el desenvolupament de productes i aplicacions innovadors (llestos per comercialitzar que tinguin un fort potencial de mercat per a Argentina i Espanya) en totes les àrees tecnològiques i de mercat.

Requisits de la convocatòria:

 • Participació mínima d’una empresa d’Espanya i 1 empresa de França.
 • Instituts de recerca / universitats i altres organitzacions com a autofinançats o com a subcontractats.
 • Si participen organitzacions d’altres països no seran finançats per CDTI ni per Bpifrance.
 • Projecte ha de tenir un valor afegit evident, ha de demostrar la contribució de tots els participants i ha de ser significatiu per als socis.
 • Cal signar un acord de consorci abans d’obtenir l’etiqueta Eureka, per part de tots els participants.
 • Impulsar la cooperació per al desenvolupament d’un nou producte, procés industrial o servei innovadors i amb risc tecnològic.

Detalls finançament:

 • Presentar sol·licitud de finançament al CDTI dins dels 20 dies hàbils posteriors a rebre la comunicació d’elegibilitat.
 • Les activitats relacionades amb el el projecte no poden començar abans d’enviar la sol·licitud de finançament. La decisió de finançament es comunicarà tres mesos desprès de la presentació de la proposta.
 • També es pot optar per sol·licitar l’etiqueta sense finançament públic (p. ex, l’autofinançament també és aplicable).
 • Més informació referent al finançament: http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2

Procés de presentació i documentació a presentar:

 • Enviar sol·licitud formal d’ajuda a projectes internacionals d’R + D a través de la web del CDTI.
 • Formulari del projecte Eureka.
 • Acord del consorci.

Dates a tenir en compte:

 • Deadline per presentar sol·licituds internacionals: 18 de juny de 2020
 • Comentari sobre elegibilitat als sol·licitants: 1 de setembre del 2020
 • Etiqueta Eureka (estimada): febrer de 2021
 • Organisme que convoca a Espanya: Centre per al Desenvolupament de Tecnologia Industrial, EPE (CDTI) d’Espanya

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb CDTI, Sr. Manuel Falcón Ballestero +34 91 581 5607.