19/05 al 09/06 Curs de formació ONLINE: Excel avançat per a la gestió de la producció i la logística a l’incert mercat actual

Aquest curs està pensat per que els alumnes puguin treure profit de les eines d’Excel per analitzar la
informació disponible i donar respostes adients als reptes logístics actuals.
El curs està dirigit a usuaris que coneixen Excel però en fan un ús limitat, utilitzen poques funcions i no
utilitzen aquesta eina per millorar la capacitat d’anàlisis. És necessari tenir uns coneixements previs del
programa (vegeu programa detallat al revers).
El curs està dissenyat per fer en cinc sessions formatives. Cadascuna d’aquestes tindrà un vídeo
explicatiu de durada variable que podreu veure a través d’un enllaç durant dos dies així com una sèrie de tasques que haureu de fer durant la resta de la setmana, en l’horari que pugueu disposar, i que haureu de pujar a la intranet de l’Escola. Disposareu d’un Foro per comentar dubtes sobre les tasques plantejades i debatre amb els companys les possibles solucions.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç:
https://forms.gle/gNUbcYvgZxPQHAU59

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 euros
Organitza: Escola Agrària de l’Empordà

Més informació