Presentació d’un nou “Sistema de desinfecció i control de temperatura”

En els temps que estem vivint el registre de la temperatura personal dels treballadors ha esdevingut una necessitat sanitària.

Les empreses TEMIC i Danish Meat Research Institute presenten un conjunt de solucions que poden fer que l’accés a les diferents àrees de l’empresa sigui més segur, podent identificar, persones, temperatures i presencia de màscara, i actuar conseqüentment amb portes, torns de pas…

SISTEMA DE DESINFECCIÓ I CONTROL DE TEMPERATURA

Sistema dissenyat per col·locar a qualsevol punt d’accés de personal, (indústria, hospitals, oficines, comerç, etc.). La seva funció és realitzar la desinfecció de les mans, el control de temperatura corporal i també disposa de l’opció de control de mascareta i control facial de pas del personal.

 

Veure el SISTEMA DE DESINFECCIÓ I CONTROL DE TEMPERATURA