Solucions innovadores en salinitat i en desinfecció amb ozó – ACO

Veure webinar organitzat per Catalan Water Partnership: “Eines i solucions innovadores per a l’ús eficient de l’aigua en el sector alimentari” amb l’intervenció de Natalia Gil, responsable de l’ACO Service. Data de realització: 15/04/2020.

A continuació podeu veure propostes que poden valorar els socis del clúster, sobre tractament de salmorres o tractaments amb ozó: