FECIC presenta al MAPA diferents mesures en favor de sector i li demanen el seu suport

Ahir el president de FECIC i el secretari general es van reunir, de manera telemàtica, amb el director general de Sanitat de la Producció Agrària, Valentín Almansa; amb el director general d’Indústria Alimentària del MAPA, José Miguel Herrero; i amb el secretari general d’Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, per a traslladar-los les diferents propostes de mesures que vol dur a terme en suport del sector que, com molts altres, s’ha vist afectat per l’impacte de la Covid-19 i que requereixen la col·laboració de l’Administració.

Una de les propostes fetes per FECIC ha estat desenvolupar i impulsar un Pla d’Innovació i finançament en R+D específic per a la indústria agroalimentària, i càrnia en particular, que ajudi les empreses a guanyar eficiència energètica, a realitzar millores mediambientals o a adaptar els seus productes a les demandes dels nous i futurs consumidors, tant pel que fa a formats, com a composicions, valors nutricionals, etc. La patronal li ha demanat a Miranda que el seu ministeri sigui l’encarregat de dur a terme aquest pla, en coordinació amb altres estaments (ministeris, CDTI, ICO, etc.), que facilités ajudes directes als projectes, crèdits ICO específics, bonificats, amb carència i parcialment reemborsables, i que es permetés obtenir un millor tracte de la fiscalitat a la innovació en l’Impost de Societats.

Una altra de les actuacions comentades ha estat el projecte de lluita contra l’atur, mitjançant un Pla de contractació de la indústria càrnia a través de la Formació Professional Dual, en concret dels Certificats de Professionalitat, que permetria reorientar professionalment a les persones desocupades provinents de sectors afectats per la crisi.

La trobada també ha servit per tractar la necessitat de començar un procés de reflexió en la internacionalització i la promoció exterior, en què s’haurien de desenvolupar estratègies específiques per impulsar els productes més perjudicats per la situació actual, com són els elaborats carnis, i la confecció d’una estratègia d’internacionalització a mitjà termini per a la carn de boví, alhora que es planteja abordar a mitjà termini una anàlisi per a les carns de porcí.

Paral·lelament, i de manera immediata, s’ha d’abordar de la mà de les entitats de promoció (ministeri de Comerç, ICEX, Cambra Espanya, etc.) unes noves eines eficients i competitives, que ajudin les empreses a posicionar els seus productes en els mercats internacionals en aquest escenari post Covid-19.

Finalment, FECIC li ha demanat al representant del MAPA el seu suport per impulsar una iniciativa que faciliti la liquiditat a les empreses càrnies mitjançant una proposta de gestió de la fiscalitat. Atès que aquestes empreses estan altament internacionalitzades, les liquidacions de l’IVA amb l’Agència Tributària són generalment favorables a l’empresa. Amb la finalitat d’evitar retards en les devolucions, la patronal càrnia ha proposat la creació del compte corrent tributari en què l’empresa, en aquests casos de demora, tingui la possibilitat de compensar saldos fiscals, sense haver d’ingressar tributs addicionals com l’IVA, l’IRPF o l’Impost de Societats.

Notícia publicada el dia 12/05/2020 a la web: https://www.fecic.cat/ca/noticies-fecic/fecic-presenta-al-mapa-diferents-mesures-favor-sector-li-demanen-suport-202/index.htm