8 al 10/07/2020 Tècniques d’auditor intern

L’Escola Agrària de l’Empordà us proposa una nova formació en el sector de la indústria alimentària, oferint-vos aquest curs a distància amb la màxima flexibilitat.

L’objectiu del curs és proporcionar a les persones assistents les eines necessàries per comprendre els
requisits necessaris per a la realització d’auditories internes en sistemes de seguretat alimentària.
El curs està dissenyat per fer en vuit sessions formatives. Cadascuna d’aquestes tindrà un vídeo
explicatiu de durada variable així com una sèrie de tasques per realitzar en les dates fixades però en
l’horari que pugueu disposar, i que haureu d’entregar a la professora per a la correcció.
És molt recomanable que les persones assistents al curs tinguin una formació mínima, i també
experiència laboral prèvia en la indústria alimentària.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç:
https://forms.gle/nPMAahfrvL8Nem6HA
Coordinador:
Mònica Pascual, telèfon 972630123, a/e: monica.pascual@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 80 €

Més informació i programa