Premio Alimentos de España Mejor Jamón 2020 – Nou termini per a la presentació de sol·licituds.

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març va quedar suspès el termini de presentació de sol·licituds al Premio Alimentos de España Mejor Jamón 2020. D’acord amb el que estableix l’article 9 de Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, el còmput dels terminis administratius suspesos es reprèn amb efectes des l’1 de juny de 2020.

Des de l’1 de juny fins al 15 de juny de 2020, ambdós inclosos, estarà obert de nou termini per a la presentació de sol·licituds.

Més informació: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/ultima_edicion_jamones.aspx

Email: premiosalimentacion@mapa.es