Ajuts: Línia COVID per a les Micro i Petites Empreses Industrials

Departament d’Empresa i Coneixement / Subdirecció General d’Inversió Industrial

Subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefini

Estat: En termini
Data de finalització: 01/07/2020
A qui s’adreça: Empreses

Beneficiaris: Micro i petites empreses industrials.

Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33, i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39.

Requisits:

Tenir menys de 49 treballadors i acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Quantia dels ajuts:

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Ajut en concurrència competitiva

Més informació