21/9 al 9/10/2020 XIX Curs Internacional en Tecnologia de Productes Carnis (IRTA)

El Curs Internacional en Tecnologia de Productes Carnis és un programa consolidat al sector i centrat en la modernització i industrialització de la indústria càrnia. 

El 40% de les classes són pràctiques i per tant, s’ofereix un repàs molt exhaustiu de l’obtenció de la matèria primera, l’elaboració, l’envasat i les tecnologies de processament i tendències industrials.

El curs destinat a professionals que centrin la seva activitat en producció, I+D, qualitat o vendes provinents d’empreses càrnies, centres tecnològics o d’investigació i empreses proveïdores de serveis relacionats amb el sector.

L’edició d’enguany es compon per tres mòduls que es poden cursar conjuntament o per separat:

  • Tecnologia i qualitat de la carn i productes carnis frescos
  • Tecnologia de productes carnis i embotits crus-curats i conservats en sal
  • Tecnologia de productes carnis cuits.

Aquest curs està parcialment bonificat per la FUNDAE (entre un 60-80% en funció del mòdul) i rebran un 10% de descompte totes aquelles empreses que tinguin més d’una persona inscrita al mateix mòdul, així com també, aquelles empreses que tinguin un contracte de I+D signat amb l’IRTA a partir de l’1 de gener de 2019.

Per més informació, la web del curs: www.cursocarnicosirta.com

21/9 al 9/10/2020

 Monells (Girona)

Organitza:

 

 

Programa