Webinars dels clústers catalans i ACCIÓ (juliol)

05/06/2020

          Repercussió en els models de negoci              del nou escenari Covid
17/06/2020 Lideratge enfocat al canvi
23/06/2020 Estratègia, tecnologia i globalització:         escenari de futur
01/07/2020 Com impulsa la crisi el replantejament
dels reptes estratègics
09/07/2020 Repensant el management
23/07/2020 Cap a un nou sistema operatiu de l’empresa

 

Organitza: ACCIÓ

Col·labora: Catalunya Clusters