6 Projectes presentats en la línia de Grups Operatius 2019 del DARP obtenen resolució favorable

Amb el suport: