S’aprova el projecte europeu ACCELWATER

El dia 24 de juny es va rebre l’aprovació del projecte europeu de la convocatòria H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 amb la temàtica CE-SPIRE-07-2020 (preservar l’aigua: reciclar l’aigua industrial provinent de les indústries) on INNOVACC hi participarà juntament amb altres socis del clúster, UVic i Mafrica.

El consorci del projecte el formen 18 participants de diferents països europeus: Grècia (líder), Itàlia, Alemanya, Holanda, Islàndia i Catalunya.

El projecte pretén optimitzar l’ús d’aigua en diferents tipus d’indústries alimentàries d’Europa (sectors involucrats: carni, cerveser, làctic, transformació tomàquets i piscifactories) on s’hi faran diverses proves pilot amb tot tipus de solucions.

Per tant, l’objectiu principal és optimitzar el consum d’aigua a la indústria d’aliments i begudes i l’optimització del consum d’energia per tal de tractar les aigües residuals. S’introduiran tecnologies de recuperació, reutilització i intel·ligència artificial i tecnologies de control per tal de monitoritzar i permetre l’ús de l’aigua recuperada en els processos de fabricació d’aliments i begudes. Al mateix temps permetrà reduir el consum d’energia i optimitzar, recuperar i gestionar aquesta energia. En conseqüència d’aquests dos aspectes es podrà aconseguir una millora en la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica.

En el cas del sector carni es pretén:

  • Millorar la qualitat de l’aigua
  • Augmentar les quantitats d’aigua recuperada i reutilitzada
  • Produir energia a partir de biomassa
  • Reduir els residus provinents de la indústria càrnia
  • Valoritzar els residus per produir productes d’alt valor afegit

Innovacc dins de projecte contribuirà a replicar els models de negoci i les tecnologies desenvolupades i provades a diferents empreses del sector carni. També recolzarà les tasques de comunicació i difusió dels resultats obtinguts. Al mateix temps, des del clúster es prepararan publicacions digitals i organitzarà diferents jornades a diferents punts del territori espanyol per tal de fer difusió del projecte i que tingui repercussió sobre el sector carni europeu.

Es tracta d’un projecte que la seva durada és de 4 anys.

A continuació es mostra el pressupost presentat i l’ajut demanat pels socis d’INNOVACC:

Pressupost Ajut demanat
UVIC 757.250,00 757.250,00
MAFRICA 410.550,00 287.385,00
INNOVACC 76.841,25 76.841,25

 

I també es mostra el pressupost i l’ajut global aprovat:

Pressupost global: 9.429.670 €
Ajut global: 8.115.787,38 €