7a Convocatòria de Premis Ruralapps

Ruralapps impulsa el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural. Aquest premi distingeix les empreses que han desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

S’estableixen dos tipus de premi:

  • Ruralapps-professional del sector per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agroalimentari, forestal i pesquer.
  • Ruralapps-ciutadania per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores i coneixement del sector a la ciutadania, dotats amb 3.000 euros cadascun.

Més informació