Diversos clústers catalans ajuden als seus associats a presentar projectes davant el canvi climàtic al Programa Europeu LIFE

La iniciativa liderada pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i el Packaging Cluster té per objectiu una resposta conjunta a la problemàtica del canvi climàtic, a partir de l’impuls de projectes d’innovació amb els seus socis.

A la sessió virtual del 28 de juliol, organitzada pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, el Catalan Water Partnership, l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí – INNOVACC, el Clúster de la Indústria d’Automoció de CatalunyaEurecat i el Packaging Cluster, es van compartir les diferents experiències de professionals en la presentació i desenvolupament de projectes innovadors per combatre el canvi climàtic, en el marc del Programa LIFE de la Comissió Europea.

La Laura Giappichelli, project advisor de l’Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), òrgan que coordina el Programa LIFE, va exposar les característiques generals del programa i els seus criteris de selecció per poder passar el procés d’admissió a través d’exemples d’anteriors convocatòries.

L’experta recomana analitzar correctament la situació real de la nostra comunitat per oferir un servei que s’ajusti a necessitats concretes, ja que en cas contrari, el projecte no tindrà sentit i no serà possible el seu desenvolupament. És bàsic, per tant, conèixer el problema real i tenir clar els objectius marcats per afrontar la casuística. Sobretot, comprendre el significat de sostenibilitat i les seves implicacions d’acord amb el projecte que es vulgui presentar i el context que l’envolta. En aquest sentit, cal establir uns indicadors d’impacte que siguin específics i realistes.

A continuació, la Jennifer Ruiz va explicar des de l’òptica d’ACCIÓ els serveis oferts per l’administració a nivell autonòmic, estatal i europeu per donar suport a la investigació i al desenvolupament econòmic.

Així mateix, Ruiz va exposar una sèrie d’exemples que plasmen el caràcter de la convocatòria: el projecte Life Clinomics, el qual promou la resiliència i l’economia local en l’adaptació al canvi climàtic; el Life climark, per una gestió forestal intel·ligent; CO2toFUEL, per a la captura, hidrogenació i conversió de CO2 en combustible d’indústries intensives en energia; MycoRESTORE, per un ús innovador de recursos micològics per boscos productius i resilients; Eco Timber Cell, que lluita per un canvi en l’ús de la terra i la silvicultura; Smart Hospital, per a l’adaptació d’hospitals al canvi climàtic; i el projecte Olive clima, per a un nou cultiu més sostenible i respectuós.

Per la seva part, el Jose Jorge Espí va presentar bones pràctiques d’iniciatives europees que havien estat impulsades i avaluades des del Centre Tecnològic Eurecat.

Com va afirmar, estem en vies de transició d’un model socioeconòmic lineal a un circular, assegurant el creixement econòmic i la millora de l’ús dels recursos. Com? A partir de la recerca de la innovació, la simbiosi industrial i l’estudi del cicle de vida del producte. Eurecat proposa una nova metodologia per augmentar el percentatge de circularitat actual -només un 8.6%- que consisteix en: “la definició de categories d’impacte socioeconòmic, la selecció d’indicadors de sostenibilitat i rendiment, la correlació entre els indicadors i les categories d’impacte, i una avaluació dels resultats”.

Per acabar, es va obrir un espai perquè empreses sòcies dels clústers organitzadors plantejaren alguns dels projectes que havien presentat fins al moment, com en el cas de Biogasnet, on el  Xavier Gamisans Noguera ha demostrat la versatilitat del sistema que han desenvolupat per a la purificació de biogàs en abocadors i plantes de tractament de residus sòlids urbans. La Montserrat Batlle ha presentat el projecte  IBATHWATER, que redueix els sòlids flotants de la mar amb tecnologies de tractament satèl·lit, minimitzar el risc per a la salut dels banyistes i reduir els DSU, de les aigües de Barcelona i Berlín. La iniciativa HEAT-R és la proposta que ha llançat el David Comellas, que tracta de la recuperació de l’energia amb tecnologia termoelèctrica generant una altra energia sostenible, amb un mòdul escalable i adaptable a qualsevol xemeneia. Finalment, la Meritxell Abril, ha explicat el projecte DEMINE, que combat els residus generats al medi ambient per les mines abandonades.

Veure gravació de la jornada