Resultats de l’enquesta Covid-19: El 80% de les empreses sòcies consideren que formar part d’un clúster posiciona millor l’empresa davant la crisi

L’enquesta Covid-19 que es va fer durant el mes de juny l’han respost majoritàriament empreses industrials (més de 800, que representen el 80% del total de respostes). Per aquest motiu, es tracta d’una mostra estadísticament representativa. Els resultats que a continuació es presenten fan referència a la indústria catalana (de més de 9 treballadors):

(Segons el sondeig realitzat d’ACCIÓ)

 1. Els principals problemes que les empreses industrials catalanes han hagut de fer front davant la Covid -19 són:
  • La disminució de facturació (per un 75% de les empreses aquest ha estat el principal problema).
  • La reducció i/o cancel·lació de comandes/serveis (un 71% de les empreses el consideren el segon principal problema).
  • L’aturada parcial de l’activitat (51%) i l’aplicació d’un ERTO (47,7%).
 2. La major part de les empreses industrials catalanes (69%) han vist reduïda la facturació entre un 5% i un 50%. Un 27% han vist reduïda la facturació més d’un 50%. En el cas de les empreses enquestades d’INNOVACC un 87% han baixat entre el 0% i el 25% de facturació.
 3. El 31% de les empreses creuen que no recuperaran la seva facturació habitual fins als propers 6 o 12 mesos. Un 23,2% addicional d’empreses no recuperaran fins els 12-24 mesos (és a dir, el 54% d’empreses no recuperaran fins 6-24 mesos). Només el 9% creuen que s’allargarà a més de dos anys. Per contra, les empreses que formen part de clústers, esperen recuperar la seva facturació de forma majoritària abans de 12 mesos
 4. El 46% de les empreses industrials no preveuen mesures d’ajustament en els propers tres mesos, i un 26% preveu realitzar un ERTO. Només un 5% preveu acomiadaments en 3 mesos. En el cas de les empreses enquestades d’INNOVACC cap empresa preveu acomiadaments i només un 9% preveu algun ERTO.
 5. L’activitat internacional de les empreses industrials del 2020 respecte el 2019 es reduirà en un 54,7% dels casos. Aquest percentatge disminueix al 34,1% entre les empreses que formen part d’algun clúster.
 6. El 43% de les empreses creuen que el mercat internacional serà el primer en recuperar-se (front el 17,2% que considera que ho serà el mercat nacional).
 7. El 13,3% de les empreses industrials han adoptat un canvi estratègic per donar servei a la crisi del Covid-19 (ex: fer respiradors, mascaretes, etc.) Aquest percentatge es veu gairebé doblat en empreses que formen part de clústers.
 8. El 47% de les empreses industrials preveuen introduir canvis estratègics de mercat post crisi. La majoria ho faran amb nous productes i/o serveis (29%), amb nous sistemes de comercialització digital (21%) i en digitalització de processos (21%). Les empreses que formen part de clústers preveuen introduir canvis estratègics de forma majoritària, més del 60%. En aquest sentit, un 42% es planteja apostar per nous models de negoci. En el cas de les empreses enquestades d’INNOVACC un 75% preveu introduir nous productes i/o serveis i un 50% aposta per la digitalització de processos.
 9. El 15,9% de les empreses industrials catalanes depenen de cadenes de subministrament de la Xina.
 10. D’aquestes, el 70% no té previst reduir la dependència de la Xina pel que respecta a la seva cadena de subministrament.
 11. El 75% de les empreses industrials dependents de cadenes de subministrament globals no consideren substituir les seves importacions per producció local.
 12. La majoria d’empreses industrials catalanes amb centres de producció a l’estranger no es plantegen la relocalització de les seves plantes.
 13. El 84% de les empreses que ja exporten es plantegen obrir nous mercats.
 14. El 69% de les empreses industrials ha aplicat el teletreball com a resposta a la Covid-19. Només el 12% ho aplicava en el dia a dia abans de la Covid i el 18% no aplica mesures de teletreball. En canvi, les empreses de clústers apostaven més pel teletreball abans de la crisi de la Covid-19, ja que gairebé el 30% ja tenia polítiques de teletreball prèvies a la crisi.
 15. Més del 60% de les empreses valoren satisfactòriament el funcionalment del teletreball a la seva empresa (molt satisfactori 15,7% i satisfactori 46,1%). Aquest percentatge s’incrementa fins al 75% en els membres dels clústers (molt satisfactori 27,3%, satisfactori 47,7%).
 16. El 81% de les empreses que no han aplicat el teletreball es deu a empreses bàsicament productives sense possibilitat d’aplicar el teletreball.
 17. El 45,7% de les empreses han sol·licitat suport financer per l’impacte econòmic de la Covid-19 a la seva empresa.
 18. El 77% d’aquestes han sol·licitat un préstec.
 19. De les que no han sol·licitat cap ajut, un 56% té previst sol·licitar un ajut a fons perdut.
 20. Gairebé el 49% de les empreses consideren la seva situació financera igual que la de la seva competència. Entre els membres de clústers, el 73,1% considera la seva situació financera igual o millor que la competència.
 21. La majoria d’empreses considera que els ajuts que hauria d’impulsar l’Administració davant l’actual situació haurien d’anar dirigits a:
  • ajuts a la innovació empresarial
  • ajuts a la internacionalització empresarial
  • ajuts en la cerca de finançament i la planificació d’inversions
  • ajuts a la contractació de personal.

En el cas de les empreses enquestades d’INNOVACC un 67% consideren que s’haurien d’impulsar ajuts a la innovació empresarial.

El 80% de les empreses sòcies de clústers catalans consideren que formar part d’un clúster posiciona millor l’empresa davant la crisi, valorant molt positivament la connexió amb altres empreses, la major informació i coneixement del sector, i el treball conjunt en projectes d’innovació. Majoritàriament, consideren que aquests serveis són els que els ha de continuar oferint el clúster.