Acta Assemblea Ordinària d’INNOVACC 15/06/2020

Data:      15 de juny de 2020
Lloc:        Telemàtica (Microsoft Teams)
Durada: 
11:00 – 13:30h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)
Ordre del dia:

  1. Despatx de presidència
  2. Comptes del 2019 i 2020
  3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC
  4. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic d’INNOVACC 2020-2023
  5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
  6. Altres gestions i activitats realitzades
  7. Informacions sobrevingudes.
  8. Precs i preguntes.
  9. Aprovació de l’acta de la sessió

Acta i documentació relacionada:

0-Presentació AG 15 juny 2020

1-Acta Assemblea General INNOVACC 15jun2020

4-Taula projectes en desenvolupament juny 2020

2.1-Pèrdues i guanys 2019 i 2020

2.2-Balanç de situació 2019 i 2020