Ajuts Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) Covid-19

Objecte Pla per mitigar els efectes de la crisi sanitària i reviure l’economia dels territoris que la componen (Catalunya, Illes Balears, Occitània).
Objectius específics
Innovació
  1. Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.
Ensenyament superior 2. Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels        estudiants davant els reptes de l’educació a distància.
Turisme 3. L’Euroregió: “ una destinació segura, sana i resilient”.

Medi ambient &

Canvi climàtic

4. Avançar cap a una autèntica economia circular als tres        territoris de l’Euroregió, en particular en l’àmbit del              reciclatge i aprofitament dels recursos tèxtils.
5. Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada      per la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.
Cultura 6. Donar suport als joves creadors en la producció cultural      del futur i promoure la digitalització dels continguts            artístics.
Tipus d’ajut
  1. Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.

1.1.Projectes innovadors de l’àmbit agroalimentari que tinguin impacte en les cadenes de valor de producció i distribució.

1.2.Projectes de foment de la connexió d’entitats del ecosistema del sector agroalimentari innovador de la Euroregió.

2.Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant els reptes de l’educació a distància.

2.1.Millorar la resiliència dels estudiants i de les universitats davant de crisis sistèmiques com la Covid-19.

2.2.Inclusió i igualtat dels estudiants euroregionals davant de les noves formes d’educació a distància.

2.3.Contribuir al desenvolupament d’una enginyeria educativa a distància de qualitat per a tots els centres d’educació superior de l’Euroregió

3.L’Euroregió: ” una destinació segura, sana i resistent”.

3.1.Reaccionar davant la crisi de la Covid-19, projectant les bones pràctiques –  Identificar i impulsar 3 projectes pilot – Elaborar una guia de bones pràctiques d’adaptació.

3.2.Reunir experts euroregionals en l’àmbit turístic (economistes, sociòlegs, científics) i definir una estratègia per a un turisme segur davant de futures crisis sanitàries

4.Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de l’Euroregió, en particular en l’àmbit del reciclatge i l’aprofitament dels recursos tèxtils.

4.1.Promoure un projecte de reciclatge i reutilització de residus, especialment roba (sector tèxtil).

4.2.Donar suport a les mesures d’emergència per als agents de l’ESS amb dificultats

5.Promoure una sortida de la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.

5.1.Identificar sectors i ecosistemes amb més potencial per avançar cap a la sostenibilitat i la resiliència social, econòmica i ambiental.

5.2.Identificar els sectors i els ecosistemes que tenen més impacte ambiental i de més necessària reconversió.

5.3.Identificar mesures que puguin contribuir a una major sostenibilitat i resiliència o que hagin afavorit sectors prioritaris.

5.4.Detectar oportunitats per condicionar les mesures d’ajuda, finançament i suport a compromisos concrets per canviar cap a la sostenibilitat per part dels beneficiaris.

5.5.Detectar les necessitats principals dels sectors prioritaris i oportunitats d’incentivar-los.

6.Donar suport als joves creadors en la producció cultural del futur i promoure la digitalització dels continguts artístics.

6.1.Fomentar la projecció dels artistes joves.

6.2.Contribuir a la digitalització dels continguts artístics

6.3.Promoure les noves expressions artístiques sorgides com a resposta a la situació derivada de la crisi sanitària.

 

Ajut

200.000 € Línia Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària (ajut màxim per projecte: entre 60.000 € i 100.000 €.

Ajut fins a un 80% de la despesa prevista per a dur a terme l’acció.

Ajut subjecte al reglament de minimis.

Despesa subvencionable

Projectes col·laboratius entre empreses i institucions del perímetre de l’Euroregió. Cal que hi participi com a mínim un beneficiari d’Occitània (preferible si participen les tres regions). Preferible si hi participa un clúster i un centre tecnològic o de recerca.

El projecte ha de proposar una tecnologia innovant ja desenvolupada i transferible al sector identificat.

Execució en 2 anys: 2021-2022

Altra informació interessant

No cal justificar despeses al final del projecte, únicament informe tècnic de la feina realitzada.

Pagament de l’ajut: 70% al principi i 30% al final.

Termini presentació sol·licituds 31 d’octubre de 2020
Forma de presentació Omplint formulari a:
http://www.euroregio.eu/ca/fonds-dajut-contra-la-covid-19
Més informació Euroregió Pirineus Mediterrània
courrier@euroregio-epm.eu
Tel: +33 448 22 22 34
www.euroregio.eu