5 de 5 projectes aprovats a la línia d’ajuts AEI 2020

INNOVACC va presentar el mes de juny passat sol·licitud d’ajut AEI (de la convocatòria 2020) per a 5 projectes relacionats amb Indústria 4.0. Tots 5 projectes han rebut resolució d’ajut favorable aquest mes de setembre.

A continuació es mostra un resum dels 5 projectes aprovats a la línia d’ajuts AEI 2020. Un total de 13 socis d’INNOVACC participen directament en aquests projectes i també es col·labora amb els clústers SECPHO (fotònica) i NAGRIFOOD (agroalimentari de Navarra). Amb un pressupost total de 308.000 euros i 225.000 euros d’ajuts. Els projectes es realitzen entre juliol de 2020 i març de 2021.

Projecte Participants Pressupost
total aprovat
Ajut aprovat
HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la trazabilidad en jamones curados
 • Artigas Alimentària SAU
 • Boadas 1880 SA
 • DTI Spain SL
 • INNOVACC
65.214 € 42.628 €
SEC4SEC. Optimización del tiempo de secado de embutidos curados mediante análisis de datos de mermas y condiciones ambientales
 • Embutidos Caula SA
 • Gestió de Projectes Vallbona SA – GEDPRO
 • eSynapsing Intelligent Business SL
 • INNOVACC
65.060 € 50.295 €
MEAT-MARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel mundial
 • 333 Corporate 1998 SL
 • FAR Jamón Serrano SA
 • Frigorífics Costa Brava SA
 • INNOVACC
49.753 € 32.420 €
FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para pavimientos en mataderos y salas de despiece con robot autónomo 4.0
 • Cárnica Batallé SA
 • Frigoríficos del Nordeste SA – NORFRISA
 • Tecnologia Mecànica i Elèctrica SL – TEMIC
 • INNOVACC
65.005 € 50.156 €
NOVONIR.         
Nueva tecnologia NIR miniaturitzada de bajo coste para la determinación de parámetros de calidad in-situ en el sector cárnico
 • Nulab Analítica Alimentaria SLU
 • Cárnicas Kiko SA
 • IRTA
 • INNOVACC
 • Asociación clúster Agroalimentario de Navarra – Nagrifood (coordinador)
63.039 € 49.875 €

 


Aquí podeu veure la suma dels imports dels 5 ajuts.

Beneficiaris ajuts total pressupost ajuts aprovats
SOCIS INNOVACC   206.979,00 €   146.861,00 €
INNOVACC     45.578,00 €     34.658,00 €
TOTAL  252.557,00 € 181.519,00 €
ALTRES CLÚSTERS*     55.514,00 €    43.855,00 €
INNOVACC + ALTRES CLÚSTERS  308.071,00 € 225.374,00 €

(*) NAGRIFOOD-SECPHO

 

Amb el suport: