Grups Operatius 2019 – Projecte: C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal

Descripció del projecte: El projecte C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal té com a objectiu principal estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aviram basats en noves fonts alternatives.

Resultats esperats: 

  • Caracteritzar detalladament la composició de nutrients dels subproductes per a identificar i seleccionar aquells que permetin una màxima eficiència.
  • Optimitzar el subproducte, com a ingredient proteic per a la formulació de pinsos d’alt valor biològic.
  • Formular productes d’alimentació animal, en base a un font de proteïna alternativa.

Participants:

Beneficiaris Coordinador
Granjas Ecologicas SLU
Splendid Foods SAU
Nutrex Pinsos SL
 INNOVACC

 

Altres participants: EURECAT

Finançament:

Pressupost d’execució sol·licitat Ajut concedit
151.987,92€ 108.972,47€

 

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: