Grups Operatius 2019 – Projecte: ECOCARN. Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació ecològica, procedents de porcí i de boví

Descripció del projecte: L’objectiu general del projecte és augmentar el temps de vida útil actual de diferents derivats carnis de certificació ecològica de porcí i de boví (hamburgueses de vedella i de porc, botifarra fresca de porc,  catalana i botifarres d’ou i blanques) i dotar a les dues empreses del consorci (Carns de confiança – Pirinat-  i l’empresa Embotits Salgot S.A.) de les eines necessàries per incrementar la seva competitivitat en el mercat amb l’objectiu que siguin un referent a nivell del sector carni nacional.

Objectius: Per a la consecució de l’objectiu general, serà necessari avaluar l’organització, tecnologia, coneixements, higiene, envasament i logística de la carn de porcí i de boví en aquestes dues empreses. Així, es plantegen els següents objectius tècnics específics:
• Avaluar la qualitat higiènica i tecnològica de la carn com a matèria primera per a assegurar la màxima qualitat en el moment de ser transformada a derivats carnis.
• Monitorar i gestionar els factors crítics dels quals depèn la vida útil dels derivats carnis avaluats.
• Avaluar els materials, els sistemes d’envasament i les condicions ambientals (T, HR) que permetin conservar millor els derivats carnis des d’un punt de vista de seguretat i de qualitat.
• Integrar les millores a nivell industrial (additius i ingredients, processat i envasat) per obtenir productes d’elevada qualitat.

Participants:

Beneficiaris Coordinador
Carns de Confiança SL
Embotits Salgot SA
 INNOVACC

 

Altres participants: IRTA

Finançament:

Pressupost d’execució sol·licitat Ajut concedit
140.964,52€ 101.068.90€

 

Veure fitxa de difusió del DARP

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: