Grups Operatius 2019 – Projecte: INNOLEG. Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a productes anàlegs de la carn

Descripció del projecte: El projecte que es presenta té com a objectiu desenvolupar un procés per a l’obtenció de LegHemoglobina en el llevat Saccharomyces cerevisiae, atès que l’obtenció massiva de la seva font original, els nòduls infectats de l’arrel de la soja, no és viable. També es pretén estudiar la viabilitat industrial d’aquest procés i avaluar la utilització de la proteïna per a la millora de preparats vegetals destinats a alimentació humana.

Participants:

Beneficiaris Coordinador
Esteban Espuña SA
Coopecarn Girona SLU
 INNOVACC

 

Altres participants: UAB

Finançament:

Pressupost d’execució sol·licitat Ajut concedit
86.640€ 152.000€

 

Veure fitxa de difusió del DARP

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: