Grups Operatius 2019 – Projecte: NUTRISCORE. Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E.

Descripció del projecte: Els sistemes voluntaris d’etiquetat nutricional visual frontal i, principalment, el NUTRISCORE han demostrat ser un element amb una forta capacitat d’influir en la decisió de compra dels  consumidors i, per això, França, Bèlgica, Espanya i Alemanya han anunciat la seva voluntat de publicar reglaments que regulin el seu ús per a les empreses. Aquests països tenen un important pes de mercat i polític dins de la UE i, això, augmenta la probabilitat que, en un futur proper, l’etiquetat nutricional visual frontal sigui obligatori i unificat dins de la UE.

Mitjançant aquest projecte es pretén millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament respecte dels productes competidors en el consumidor.

Objectius: L’objectiu del present projecte és la millora de la classificació nutricional dels derivats carnis en base al desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració dels mateixos.
1. Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons el sistema visual de classificació nutricional NUTRISCORE.
2. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels productes.
3. Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional.

Participants:

Beneficiaris Coordinador
Joaquim Albertí SA
Boadas 1880 SA
Embutidos Caula SL
Embotits Espina SAU
Rafael Baró SA
 INNOVACC

 

Altres participants: EURECAT, IRTA, FECIC

Finançament:

Pressupost d’execució sol·licitat Ajut concedit
212.000€ 152.000€

 

Veure fitxa de difusió del DARP

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: