MOLspaces ANIR

MOLspaces ANIR són un equip de dos professionals en química i en informàtica especialitzats en el desenvolupament de software per a anàlisi instrumental i per a automatització de processos en línia, amb experiència en els sectors agroalimentari i carni. Són assessors acreditats per ACCIÓ Tecnologia i Indústria 4.0.

La seva marca ANIR® és el programari base de calibratge i processament automatitzats de dades espectroscòpiques, integrable en processos de tecnologia analítica (PAT) i en laboratoris de control de qualitat.

Les seves àrees d’experiència són les següents:
– Quimiometria
– Anàlisi instrumental i espectroscòpia
– Control de processos i optimització
– Química computacional

https://www.molspaces.com

Veure vídeo informatiu