Iniciat el projecte INNOLEG – Desenvolupen nous mètodes per a l’obtenció de leghemoglobina per a productes anàlegs de la carn

El Grup de Biologia Molecular de Llevats, de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB ha estat contractat per les empreses càrnies Espuña SA i Costa Brava Mediterranean Foods (a través de Coopecarn Girona SLU) per dur a terme el projecte INNOLEG amb l’objectiu de desenvolupar nous mètodes d’obtenció de leghemoglobina, en aquest cas basats en la seva expressió en el llevat Saccharomyces cerevisiae. L’expressió massiva d’aquesta proteïna suposa un repte tecnològic, ja que implicarà redissenyar la via metabòlica que condueix a la síntesi del grup Hemo, la incorporació de la qual a la proteïna final al si de la cèl·lula és imprescindible. Aquestes investigacions, que es preveu durin dos anys, s’enquadren en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (Grups Operatius), estan coordinades per INNOVACC i finançades en part pel DARP i el FEADER.

Veure notícia completa

Notícia publicada el dia 19/10/2020 a la web: https://www.uab.cat/web/