Premi INNOVACC 6a edició

La Junta Directiva d’INNOVACC del dia 20 de setembre de 2021, va aprovar la 6a edició (Curs 2021-2022) del “Premi INNOVACC en l’àmbit carni” que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni i promoure la cultura de la carn.

Aquest premi pretén ser el reconeixement:
– A la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany, quan es realitza el projecte final d’estudis.
– Als treballs realitzats per a la promoció de la cultura de la carn.


2 categories del premi:

Premi Batxillerat/FP/Universitat

Premi Promoció de la cultura de la carn


Poden participar al premi:

  • A la categoria “Premi Batxillerat/FP/Universitat”, estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que hagin presentat el Projecte/Treball final d’estudis** entre el dia 1 de gener de 2019 i el 30 de setembre de 2022 (no es podran tornar a presentar projectes que s’hagin presentat en convocatòries anteriors).

Tots els alumnes han de presentar el Projecte/Treball final d’estudis a un centre educatiu de Catalunya.

**Inclou també Projectes de Treballs de Pràctiques en empreses, sempre que aquests treballs, s’hagin entregat també al centre educatiu i formin part de l’avaluació de l’alumne.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni*** i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable.

***Inclou tant la cadena de valor principal (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc).

S’admetran projectes relacionats amb porcí o altres especies animals o productes anàlegs “sense carn”.

  • A la categoria “Premi Promoció de la cultura de la carn”, qualsevol persona física amb domicili a Catalunya.

El termini de presentació de candidatures s’obrirà des del moment de la publicació de les presents bases a la web www.innovacc.cat i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022.


Les sol·licituds es presentaran a les oficines d’INNOVACC (presencialment o per correu electrònic) a:
INNOVACC (Edifici DINÀMIG) adreça: C/ Tomàs Lorenzana, 15, baixos. 17800 OLOT. Tel.: 972 27 25 97
correu-e: innovacc@olot.cat


Les avaluacions dels projectes es realitzaran fins al 30 de novembre de 2022.


Dotació del premi:

Premi Batxillerat/FP/Universitat

10.000€

Repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han realitzat el projecte.

Premi Promoció de la cultura de la carn

5.000€


A la categoria “Premi Batxillerat/FP/Universitat” s’oferirà, als estudiants guanyadors, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en una empresa del sector carni català.

La comunicació dels finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 30 de novembre de 2022 a través de la pàgina web d’INNOVACC i personalment als estudiants i tutors finalistes del premi.


Bases 6a edició Premi INNOVACC

Model instància projectes 6a edició


L’ Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” organitza el Premi.