La 5a edició del Premi INNOVACC incorpora una categoria de “Promoció de la cultura de la carn”

Nota de premsa:


La Junta Directiva d’INNOVACC del 21 de setembre de 2020 va aprovar les bases reguladores de
la 5a edició del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni”.

Com en les anteriors edicions el Premi INNOVACC té com a objectiu incentivar projectes
d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni, i en aquesta edició
s’afegeix una categoria per a promoure la cultura de la carn.

Així doncs, en aquesta edició hi ha 3 categories del premi:

 • Premi Batxillerat/FP. 5.000 € (Repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han
  realitzat el projecte.)
 • Premi Universitat. 5.000 € (Repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han
  realitzat el projecte.)
  A les categories “Premi Batxillerat/FP” i “Premi Universitat” s’oferirà, als estudiants
  guanyadors, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en una empresa del
  sector carni català.
 • Premi Promoció de la cultura de la carn. 5.000 €

Els Premis “Batxillerat/FP” i “Universitat” pretenen ser el reconeixement a la tasca realitzada per
l’estudiant (i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany), quan es realitza el
projecte final d’estudis. També s’accepten projectes de Treballs de Pràctiques en empreses,
sempre que aquests treballs, s’hagin entregat també al centre educatiu i formin part de l’avaluació
de l’alumne. Hi poden optar tots els alumnes de centres educatius de Catalunya.

El Premi “Promoció de la cultura de la carn” és un reconeixement als treballs realitzats per a la
promoció de la cultura de la carn. Hi pot optar qualsevol persona física amb domicili a Catalunya.

En tots els casos han de ser treballs realitzats fins al 30 de setembre de 2021. S’accepten treballs
des de l’1 de gener de 2018 (sempre que no s’hagin presentat en edicions anteriors del Premi
INNOVACC).

Més informació: https://www.innovacc.cat/2020/10/30/premi-innovacc-5a-edicio/


Recordar que els guanyadors de les anteriors edicions van ser:

1a edició (2016-2017)

Roger Vidal Cardós de la Universitat de Girona pel seu projecte “Identificació, mitjançant nous
indicadors de benestar, de materials manipulables adequats per a les necessitats exploratòries del porc
i aplicables en explotacions intensives de porcí”.

2a edició (2017-2018)

Pol Quintana Gabàs de la Universitat de Girona pel seu projecte “Extracció de proteïnes de melses de porcí i caracterització fisicoquímica de les fraccions obtingudes”.

3a edició (2018-2019)

Xavier Puigdevall Palomeras, de l’Escola Agrària de l’Empordà, pel seu projecte “Ús d’un cultiu
iniciador en un producte curat”.
Gerard Masferrer Caralt, de la Universitat de Vic, pel seu projecte “Optimització del procés industrial
d’escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica”.

La 4a edició del Premi INNOVACC s’ha unificat amb la 5a edició, degut a la Covid19, i totes les
candidatures rebudes durant el curs 2019-2020 s’han incorporat a les candidatures que s’avaluaran
per a la 5a edició.


INNOVACC avui

INNOVACC és el clúster del sector carni català. L’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí
“INNOVACC” ja té 12 anys de trajectòria durant els quals ha crescut i s’ha anat consolidant com a
clúster d’aquest sector per a tot el territori català. Actualment agrupa 101 associats, 87 empreses i 14
institucions. Les empreses associades tenen una facturació total superior als 5.700 milions d’euros i
més de 18.800 treballadors. L’entitat reuneix firmes de tota la cadena de valor (ramaderia,
escorxadors, sales de desfer, transformadors de carn, fabricants de maquinària, serveis logístics,
fabricants d’additius, tractament de residus i valorització de subproductes, enginyeries, consultories,
laboratoris sanitaris i solucions d’higiene…), a més d’institucions relacionades amb el sector situades
a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions
professionals…). L’objectiu principal del clúster és enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant
la innovació i la cooperació.