MOLspaces presenta la seva aplicació d’espectroscòpia d’infraroig proper

ANIR® és una aplicació multiplataforma centrada en l’automatització de tota la cadena de processos d’anàlisi per espectroscòpia d’infraroig proper (NIR). Calibra les dades dels sensors, facilita l’adquisició d’espectres, organitza els resultats analítics, i genera informes de producció personalitzats.

  • Calibratge automatitzat – Adequat per adaptar-se a les condicions estacionals de productes naturals i incloure anàlisis rutinàries de control extern per a augmentar la qualitat dels calibratges.
  • Adquisició directa d’espectres – Permet controlar el conjunt de la informació espectral, desar-la, processar-la i verificar l’adequació dels espectres al model de calibratge.
  • Inclusió de metadades de producció – Límits d’acceptació per a les matèries primeres i ajustos de fórmules en temps real per als materials fabricats.
  • Generació d’informes històrics i ad hoc – Conformitat analítica de les matèries primeres, desviacions fabricades amb fórmules, metadades d’ubicació.

Més informació  

Veure vídeo