El consum de carn de porc creix un 8,3% a les llars

El consum de carn de porc fresca ha crescut un 8,31% en el període gener-juliol del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior, segons les últimes dades disponibles elaborades per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc).

En concret, el consum a les llars espanyoles va assolir les 488.900 tones dels 1,63 milions de tones del total de carns consumides (pollastre, porcí boví i oví/cabrú). Així mateix, en aquell mateix període també es va incrementar el consum d’elaborats, fins a un 5,97 per cent, amb més de 457.000 tones de porcí.

D’aquesta forma, el sector porcí de capa blanca aporta als consumidors espanyols el 43 per cent del total de carns que ingereixen al llarg de l’any i contribueix al sistema alimentari espanyol amb el 30 per cent de tota la carn fresca i el 82 per cent de tota la carn transformada.

Les dades mostren que el porcí de capa blanca està responent als consumidors, que demanen, cada vegada amb una major exigència, productes més saludables i elaborats pel que fa al benestar dels animals i el medi ambient.

En aquest sentit, la indústria càrnia de porcí recorda que treballa cada dia per portar al mercat derivats carnis més saludables i amb diferents característiques i composició (reduïts en greix, reduïts en sal, etc.).


Veure notícia completa del dia 15/11/2020 a la web: https://www.segre.com/noticies/agricultura/2020/11/15/el_consum_carn_porc_creix_8_a_les_llars_119233_1114.html