En marxa el projecte europeu ACCELWATER amb una important participació catalana

El dia 1 de novembre de 2020 es va iniciar el projecte europeu ACCELWATER “Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe”.

El dia 12 de novembre de 2020 es va realitzar el “Kick Off Meeting” de tots els participants del projecte, de manera virtual.

Aquest projecte compta amb un ajut europeu de la convocatòria H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 amb la temàtica CE-SPIRE-07-2020 (preservar l’aigua: reciclar l’aigua industrial provinent de les indústries). https://cordis.europa.eu/project/id/958266

El consorci de projecte el formen 18 participants de diferents països europeus: Grècia (líder), Itàlia, Alemanya, Holanda, Islàndia i Catalunya.

Fins al 2024, es pretén optimitzar l’ús d’aigua en diferents tipus d’indústries alimentàries d’Europa (sectors involucrats: carni, cerveser, làctic, transformació de tomàquets i piscifactories) on s’hi faran diverses proves pilot amb tot tipus de solucions.

Per tant, l’objectiu principal és optimitzar el consum d’aigua a la indústria d’aliments i begudes i l’optimització del consum d’energia per tal de tractar les aigües residuals. S’introduiran tecnologies d’optimització d’aigües residuals i subproductes dins d’un sector alimentari, o buscant sinèrgies entre diferents tipus de residus d’aigües de diversos productes alimentaris.

Es treballarà en solucions de recuperació, reutilització i intel·ligència artificial i tecnologies de control per tal de monitoritzar i permetre l’ús de l’aigua recuperada en els processos de fabricació d’aliments i begudes. Al mateix temps permetrà reduir el consum d’energia i optimitzar, recuperar i gestionar aquesta energia. En conseqüència, es podrà aconseguir una millora en la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica.

INNOVACC hi participa juntament amb altres socis del clúster, UVic i Mafrica, que conformen la part catalana del projecte.

En el cas de les proves pilot del sector carni, a realitzar a Catalunya, es pretén:

  • Millorar la qualitat de l’aigua
  • Augmentar les quantitats d’aigua recuperada i reutilitzada
  • Produir energia a partir de biomassa
  • Reduir els residus provinents de la indústria càrnia
  • Valoritzar els residus per produir productes d’alt valor afegit

Innovacc dins de projecte contribuirà a replicar els models de negoci i les tecnologies desenvolupades i provades a diferents empreses del sector carni. També recolzarà les tasques de comunicació i difusió dels resultats obtinguts (tant pel sector carni com per altres sectors d’aliments i begudes). Al mateix temps, des del clúster es prepararan publicacions digitals i organitzarà diferents jornades a diferents punts del territori espanyol per tal de fer difusió del projecte i que tingui repercussió, sobretot, al sector carni europeu.

A continuació es mostra el pressupost i l’ajut aprovat de la part catalana del projecte:

Participant Pressupost Ajut
UVIC 757.250,00 € 757.250,00 €
MAFRICA 410.550,00 € 287.385,00 €
INNOVACC 76.841,25 € 76.841,25 €

 

El pressupost i l’ajut global aprovat és:

Pressupost global: 9.429.670,00 €
Ajut global: 8.115.787,38 €

 

This project received funding from the European Union ‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement ID 958266.