Es presenta el projecte RODAPORK a través del MAPAMA i la RRN

El passat 18 de novembre es va realitzar la sessió “INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS INNOVADORES SOBRE MEJORAS EN LA GESTIÓN DE EXPLOTACIONES GANADERAS” organitzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPAMA) i la Red Rural Nacional (RRN).

Es va tractar d’una jornada online on es presentaven diferents projectes de Grups operatius referents a les millores de les explotacions ramaderes.

Es van presentar projectes sobre:

  • Qualitat i millores econòmiques en les explotacions
  • Sostenibilitat de les explotacions ramaderes
  • Innovació i assessorament en la gestió d’explotacions

Una de les presentacions que es va fer es tracta d’un projecte de GRUPS OPERATIUS de la convocatòria 2018 del DARP liderat per Grup Gepork SA, on hi participen altres empreses com Industrias Cárnicas Montronill i ST Cabanyes que es coordina des d’INNOVACC, anomenat “SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK)”.

La presentació va anar a càrrec de Naila Gómez (aspectes tècnics) i Cristina Brugalla (aspectes de gestió i econòmics) de l’empresa Gepork. Es va explicar que en aquests moments el projecte es troba en fase d’execució i s’ha presentat la justificació parcial de l’ajut. Es tracta d’un projecte innovador pilot on es vol aconseguir una carn de porc de qualitat i diferenciada en funció de la selecció genètica de Duroc.

Finalment dins la mateixa sala virtual es van treure conclusions referents als projectes presentats i també a oportunitats del sector per millorar les explotacions ramaderes. Per exemple, es va parlar del blockchain com a eina de control de traçabilitat, ja que el consumidor, cada vegada més, demana informació del producte que consumeix.

S’adjunta link del canal de youtube de la RRN on en breu es publicarà el vídeo de la sessió.