INNOVACC participa al taller d’experts de residus dels sector agroalimentari dins l’EBC 2021-2030

El passat 13 de novembre, INNOVACC va participar al taller d’experts en residus del sector agroalimentari, convocat pel DARP i emmarcat a l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030.

A l’inici de la sessió es va fer una introducció de l’esdeveniment explicant l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 i es va dir que s’estaven fent tallers amb diferents sectors econòmics per tal d’establir i crear l’Estratègia. En aquest cas, estava enfocat al sector agroalimentari i era per tractar el tema dels subproductes.

Per tal de continuar la sessió es va fer una dinàmica que consistia en respondre diverses preguntes i la priorització de cada agent participant a través de l’aplicació Mentimeter. Els 3 eixos principals van ser:

 • Priorització d’instruments/actuacions transversals en suport a l’oferta i la indústria.
 • Priorització d’instruments/actuacions transversals en comunicació i formació.
 • Priorització d’instruments/actuacions transversals per incentivar la demanda i crear mercats.

També dins la mateixa dinàmica, es van formular 3 preguntes de respostes una mica més extenses:

 • Quins residus agroalimentaris tenen més potencial de ser valoritzats per la seva comercialització?
 • Quina àmbits d’R+D+i cal promocionar?
 • On i om invertiries fons europeus?

A continuació es va dividir els assistents en sales virtuals, predeterminades per l’òrgan organitzador:

En el cas d’INNOVACC va participar en el Grup 3 on es parlava dels Desenvolupament de mercats i demanda per a la bioenergia i bioproductes.

Les conclusions que es van poder extreure d’aquest grup van ser les següents:

 • Cal potenciar la Borsa de subproductes de Catalunya impulsada per l’ARC i les Cambres de Comerç Catalanes.
 • És molt necessari millorar el sistema de gestió per tal de tancar el cicle de packaging compostable.
 • Cal transferència de coneixements entre empreses i centres de recerca/universitats.
 • Dificultat per escalar innovacions de noves aplicacions de residus a nivell industrial.
 • Falten estructures intermèdies per valoritzar residus orgànics de forma local.
 • Barreres legals per compartir residus entre empreses o dins la mateixa empresa. Per exemple, la reutilització d’aigües en el sector carni.

Ja finalment, es va tornar a la sala conjunta i es van extreure conclusions dels 3 grups de treball.

Aquí us deixem l’enllaç amb el document de conclusions de la jornada.