Un projecte coordinat per INNOVACC ha estat mencionat a: “Towards a new Greener Normal – How Clusters are Dealing with Green Transition in Times of Covid-19”

El projecte “Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d’escorxadors de porcí“, impulsat i coordinat per INNOVACC, es menciona a la pàgina 30 i 31 del document “Towards a new Greener Normal – How Clusters are Dealing with Green Transition in Times of Covid-19”. Es va realitzar del 2015 al 2019 i hi van participar: Patel SAU, Frigorífics Costa Brava SA, Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, IRTA, UdG.

Veure document