Anàlisi de l’automatització del procés d’aportació de magres i greixos per a fer les formulacions d’embotits, amb sistemes de classificació en línia i robòtica

 

Foto: Imatge de l’escàner d’inducció magnètica de Lenz Instruments SL i moment de proves del projecte a Splendid Foods SAU.

… En el marc del projecte “Desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix en carns fresques i descongelades”subvencionat per ACCIÓ a través de la línia d’ajuts a clústers IRC (Ajut a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat) de la convocatòria 2019, s’ha portat a terme l’adaptació i la validació de la tecnologia d’Inducció Magnètica per l’anàlisi de magres en línia (TRIMSCAN). Aquesta tecnologia ha estat inicialment desenvolupada per Lenz Instruments SL per a la classificació de pernil fresc segons el contingut de greix i per determinar el contingut de sal desprès del procés de salat i en el producte ja curat.

La validació de l’equip d’inducció Magnètica TRIMSCAN s’ha fet en col·laboració amb Splendid Foods SAU fent servir un equip de Raig-X de doble font com a referència. En la validació s’han fet servir diferents tipologies de magres (trimmings, espatlla, pernil 3D i papada) de diversos proveïdors.

El projecte ha estat coordinat pel clúster carni català INNOVACC.

Veure notícia completa aquí.


Notícia publicada el dia 4/12/2020 a la web: https://www.elgarrotxi.cat