Fons Europeus post Covid19 per a projectes tractors

La Unió Europea destinarà 1,8 bilions d’euros a reconstruir l’Europa posterior a la Covid19 (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es), que ha de ser més ecològica, més digital i més resilient. Aquesta inversió es distribuirà pels diferents Estats europeus, i caldrà veure com es farà el repartiment interior. En el cas de l’Estat Espanyol sembla que a partir del 2021 hi haurà convocatòries amb pressupost molt elevat per a reindustrialitzar o facilitar activitats econòmiques que compleixin amb aquests requisits de digitalització, sostenibilitat i resiliència.

Des d’INNOVACC es podran coordinar (i sol·licitar ajuts) per a projectes cooperatius relacionats amb la Indústria 4.0 (línia AEI 2021, 28 M€) i Transició digital i ecològica (línia AEI 2022 i 2023, 48 M € i 58 M € respectivament). Estem a la vostra disposició.

Per a projectes d’inversió dels socis del clúster i altres empreses del sector es plantegen diferents línies d’ajut que s’adaptaran a les mostres d’interès que estan recollint els governs de la Generalitat i de l’Estat. Les Cambres de Comerç també estan ajudant a recollir aquestes propostes. A continuació es mostren diferents opcions per fer arribar les mostres d’interès (des d’INNOVACC també us hi podem ajudar):

Ministeri d’Indústria

Estan recollint mostres d’interès fins al 20-gener-2021.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/20201210-consulta-publica-proyectos-industriales.aspx

Cal omplir el document adjunt: 201211 Ficha MDI para Min Ind

Els projectes han de complir aquests requisits:

 • Ha de ser tractor i cooperatiu.
 • Amb una empresa líder i un mínim addicional de 5 entitats participants. Un 40% dels participants han de ser PIMEs. Amb un mínim d’1 participant proveïdor de coneixement (per a fer activitats d’R+D).
 • Ha d’involucrar a una part substancial d’una determinada cadena de valor industrial, amb una adequada representació territorial.
 • Projectes amb objectius: d’eficiència energètica, millora sostenibilitat de procés o producte, descarbonització de l’activitat, economia circular, millor aprofitament de recursos, digitalització de la cadena de valor.
 • Pressupost mínim de 40 M €.
 • Amb cofinançament dels participants. L’ajut serà part de préstec i part d’ajut a fons perdut.

Segons el propi Ministeri d’Indústria el 2021 hi haurà uns 200 M € d’ajut a fons perdut i uns 500 M € de préstecs.


Departaments d’Economia i d’Empresa de la Generalitat

Han recollit 508 projectes. Els volen agrupar en 20 aproximadament i presentar-los al Govern de l’Estat el mes de gener: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/390763/govern-ja-ha-rebut-508-projectes-optar-als-recursos-dels-fons-europeus-reconstruccio

També s’ha creat un Comité Assessor de Catalunya per identificar i promoure els projectes que des de Catalunya optaran als Fons Next Generation EU (NGEU).

Han publicat un document del destí de 32.000 M € que gestionaria la Generalitat del 2020 al 2032: https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/coronavirus/mesures-coreco/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social/Pla-reactivacio-economica-proteccio-social.pdf


 

Cambres de Comerç

Des de les Cambres de Comerç estan recollint també mostres d’interès amb la fitxa adjunta:

Fitxa_NextGeneration_Cambres

Els requisits que es marquen són:

 1. Només es finançaran inversions (despeses no recurrents) que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte a llarg termini.
 2. Es prioritzaran projectes que contribueixin a la transició ecològica i a la transformació digital.
 3. La Comissió Europea busca finançar projectes tractors, competitius, transversals, diferencials, amb potencial transformador i efecte multiplicador, que tinguin un impacte en la transformació econòmica del país.
 4. Les actuacions elegibles són: reformes (destinades a canvis estructurals), inversió en capital humà, inversió en capital material (p.ex. infraestructures), inversió en capital immaterial (p.ex.software, R+D+I, etc.), inversió en capital natural.
 5. Cal remarcar que les convocatòries d’ajuts no sortiran fins 2021 (2021-2023 per comprometre despeses i fins 2026 per a executar els projectes).
 6. Seran elegibles els projectes iniciats a partir de l’1 de febrer de 2020 en endavant.