11/3 al 20/5/2021 Curs en línia “El risc alimentari en el nostre dia a dia”

El curs s’articularà en base a la següent distribució:
-10 jornades en línia de 3 hores cadascuna, durant les que s’exposaran els coneixements temàtics, es
plantejaran exercicis i/o comentaris de text amb indicacions de com encarar-los i s’exposaran les
conclusions sobre els exercicis i/o comentaris de text avaluats de la sessió anterior.
-10 sessions de treball de 3 hores setmanals, per resoldre els exercicis i/o comentaris de text comptant
amb el contacte personalitzat amb el professor per plantejar i resoldre dubtes per via electrònica.

 11/3 al 20/5 del 2021

 9:30h a 12:30h

 En línia

Organitza: Escola Agrària de l’Empordà

Programa i més informació

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç:
https://forms.gle/E291VjvJC6QkUBiP7

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 150 € segons l’Ordre ARP/45/2017