Acta Assemblea General d’INNOVACC 21/12/2020

Data:      21 de desembre de 2020
Lloc:       Telemàtica (Microsoft Teams)
Durada:  17:30 – 18:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)

Ordre del dia:

1. Despatx de presidència
2. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC
4. Estat de comptes del 2020 i pressupost pel 2021
5. Informacions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació de l’acta de la sessió

Acta i documentació relacionada:

0-Presentació AG 21des2020

1-Acta assemblea General INNOVACC 21des2020

4.1.Pèrdues i guanys 2020 i pressupost 2021

4.2. Balanç de situació 2020