COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d’un escorxador mitjançant oxidació avançada

Projecte aprovat de l’ajut IRC 2020 d’ACCIÓ, línia “Reforç competitiu”.

Descripció del projecte:
A les aigües residuals d’un escorxador hi ha presència de sang i depenent del sistema de recuperació de l’escorxador, es poden trobar diferents escenaris de tractaments d’aigües residuals. Dins la indústria càrnia és difícil estandarditzar el procés del tractament d’aquestes aigües, no només a nivell mundial, sinó a nivell de la mateixa indústria, ja que l’abocament d’aigua és variable i no es constant durant el dia.

En el marc d’aquest projecte es treballarà amb el concepte bàsic de la Ozonoteràpia i la seva aplicació en el camp de l’aigua residual de l’escorxador.

Objectiu:
Eliminació del color de l’aigua residual depurada en un escorxador de porcí mitjançant la dosificació d’ozó aprofitant la concentració de sang en l’aigua per generar processos d’oxidació avançada.

Es treballarà a diferents dosis i temps de contacte per optimitzar costos energètics del procés de generació d’ozó i costos d’inversió.

Participants: Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA), ACO Productos Polímeros SAU, INNOVACC.

Pressupost/ajut Sol·licitat: Pressupost/ajut Aprovat:
Pressupost: 43.947,55€
Ajut: 32.960,66€
Pressupost: 43.947,55€
Ajut:32.960,66€

Període execució: 1-Gen-2020 a 31-Maig-2021.

Amb el suport d’