“FLOORCLEANER. Sistema de neteja per a paviments en escorxadors i sales d’especejament amb un robot autònom 4.0”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2020.

Descripció del projecte:

El FLOORCLEANER, es preveu que sigui un sistema robotitzat que permetrà implementar una neteja en continu en terres de plantes càrnies, majoritàriament dirigit a escorxadors i sales d’especejament, i així disminuir la quantitat de patògens en aquests espais, però sobretot serà un sistema que minimitzarà la contaminació creuada.

El projecte es caracteritza per voler reduir els temps de neteja, la càrrega de treball i física, juntament amb un augment de l’eficiència aplicant tecnologia i innovació desenvolupant una màquina automàtica que pugui complir les necessitats d’higiene i aportar un salt cap a una indústria 4.0.

L’equip està pensat per netejar, passadissos i sales de treball on hi ha cintes d’especejament de carn en paral·lel, desplaçant-se per terra en forma de ziga zaga a través d’una àrea programada.

Participants: Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA – NORFRISA, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SL – TEMIC, INNOVACC

Pressupost total aprovat Ajut aprovat
65.005 € 50.156 €

 

Amb el suport:

 


 

Article del projecte per David Casadevall (TEMIC)

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

El robot autònom FLOORCLEANER per la neteja de paviments d’escorxadors i sales de desfer ha estat concebut per automatitzar el procés de neteja diari que es realitza en aquestes indústries. El punt de partida per al desenvolupament d’aquest prototip sorgeix de la necessitat de millorar el procés de neteja en la indústria càrnia caracteritzada per protocols de neteja i desinfecció cada vegada més exigents. Aquesta neteja té per objectiu disminuir la contaminació per microorganismes i minimitzar el risc de presència de patògens en el producte final. A més, el FLOORCLEANER optimitza el temps de neteja, millora la precisió i la desinfecció de les instal·lacions, i redueix la càrrega de treball pels operadors.
El FLOORCLEANER és un sistema robotitzat per implementar una neteja en continu. Per dur a terme el seu propòsit, el FLOORCLEANER es desplaça en moviments laterals escombrant l’amplada de la superfície a netejar i avançant frontalment per poder progressar en sentit longitudinal de l’àrea programada. Els ruixadors d’alta pressió frontals s’encarreguen de desplaçar la brutícia que es recull en un caixó frontal extraïble; la que no es recull acaba a les zones perifèriques de recollida manual. Els ruixadors són orientables i estan disposats prop dels extrems per minimitzar les zones laterals de recollida manual a l’àrea de neteja. Al ser un sistema de neteja autònom porta incorporat un sistema de seguretat amb escàner per detectar obstacles a l’àrea de neteja i per garantir la seguretat de les persones que es troben dins de la zona de treball. El robot FLOORCLEANER necessita també d’un equip satèl·lit.

Prototip FLOORCLEANER