FoodStart.CAT. Disseny del programa català d’startups d’alimentació (FASE 1)

Projecte aprovat de l’ajut IRC 2020 d’ACCIÓ, línia “Reforç competitiu”.

Descripció del projecte:
Estem en un context mundial en què la importància d’avançar i crear per millorar els processos, productes i serveis és essencial. Aquí apareix el concepte INNOVAR. Però, què és innovar? “Innovar és utilitzar el coneixement, i generar-lo si cal, crear productes, serveis o processos, que siguin nous per a l’empresa, o que millorin els existents, aconseguint així una importància en el mercat”.

Gràcies a la innovació com a motor de creixement apareix el concepte d’empresa emergent (en anglès, Start-up). Aquestes són empreses de creació recent que, generalment, es troben en una fase de desenvolupament de producte i cerca de mercats. Són empreses que es dediquen a crear quelcom nou en condicions d’extrema inseguretat.

Aquest projecte pretén crear un espai on les start-ups catalanes i mundials relacionades amb l’alimentació puguin acollir-s’hi i fer innovació oberta, entre elles i amb les empreses alimentàries catalanes. A més, la col·laboració i participació dels clústers alimentaris catalans (INNOVACC, INNOVI, Clúster GOURMET, clúster del PACKAGING, Clúster FOODSERVICE) permetrà augmentar el canal de comunicació d’aquesta eina i donar-ho a conèixer entre els seus associats i a totes les start-ups que vulguin connectar-hi.

Objectius:
L’objectiu principal del projecte ‘’FoodStart.CAT. Disseny del programa català d’startups d’alimentació’’, és definir la creació d’un programa que serveixi per donar visibilitat a les startups del sector alimentari i fer xarxa amb diferents empreses del sector o complementàries, aprofitant el marc de relacions i de comunicació existents a l’entorn dels clústers alimentaris catalans.

Aquest projecte es realitza la ‘’FASE 1.Definició de l’estratègia i el pla d’acció’’ i es preveu una segona part del projecte per desenvolupar la ‘’FASE 2. Execució del pla d’acció’’.

Participants: Clúster Gourmet, INNOVI, Clúster Foodservice, Packaging Clúster, INNOVACC.

Pressupost/ajut Sol·licitat: Pressupost/ajut Aprovat:
Pressupost: 35.079,33€
Ajut: 26.309,50€
Pressupost: 20.962,69€
Ajut:15.722,02€

Període execució: 1-Gen-2020 a 31-Maig-2021.

Amb el suport d’