“MEAT-MARKET. Marketplace carni B2B a nivell mundial”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2020.

Descripció del projecte:

El projecte MEAT-MARKET preveu la realització d’un Estudi de viabilitat per a la posterior creació d’un ” Marketplace carni ” utilitzant l’experiència i els coneixements de l’empresa 333 Corporate especialitzada en comunicació online en l’àmbit de sector carni porcí, juntament amb la visió d’empreses càrnies: FAR Jamón Serrano SAU-Embutidos Caseros Collell SLU (producte elaborat) i Frigorífics Costa Brava SA (carn fresca i congelada).

L’objectiu inicial del projecte és:

  • Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació d’un Marketplace carni B2B a nivell mundial (MEAT-MARKET) i primera simulació del seu funcionament.

Els objectius finals del projecte s’han dividit entre directes i indirectes:

Objectius finals directes:

  • Creació de la plataforma col·laborativa, en cas de la seva viabilitat.
  • Creació d’ocupació directa i indirecta en la creació, manteniment i infraestructura de la plataforma.
  • Augment de les transaccions econòmiques dels participants de la plataforma, així com l’atracció de nous participants

Objectius finals indirectes:

  • Desenvolupament d’accions de Benchmarking amb tota la informació que permetrien tenir dades per a funcionar com una llotja virtual a nivell espanyol que podria ser un referent a nivell europeu i internacional.
  • Obtenció d’un potent banc de dades de transaccions a nivell global.
  • Sistema d’alarma d’increments de demanda geolocalitzats.
  • Anàlisi d’oportunitats de comercialització.

Participants: 333 Corporate 1998 SL, FAR Jamón Serrano SA, Frigorífics Costa Brava SA, INNOVACC

Pressupost total aprovat Ajut aprovat
49.753 € 32.420 €

 

Amb el suport: