“NOVONIR. Nova tecnologia NIR miniaturitzada de baix cost per a la determinació de paràmetres de qualitat in-situ al sector carni”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2020.

Descripció del projecte:

El projecte NOVONIR està orientat a la recerca industrial en tecnologia NIR (espectroscòpia d’infraroig proper) per desenvolupar equips portàtils miniaturitzats que, mitjançant la integració amb intel·ligència artificial, permetin el control no destructiu, precís i en temps real de paràmetres de qualitat en processos de manufactura del sector carni. S’inclou el desenvolupament de models matemàtics de calibratge multivariables quantitatius amb l’objectiu de predir les propietat a mesurar: relació entre variables experimentals amb propietats conegudes de mostres càrnies.

Aquesta activitat significa una innovació en els processos de control de producció i qualitat que podran incorporar el conjunt d’empreses de el sector carni dels Clústers NAGRIDOOD (Navarra) i INNOVACC (Catalunya).

Participants: Nulab Analítica Alimentaria SLU, Cárnicas Kiko SA, IRTA, INNOVACC, Asociación clúster Agroalimentario de Navarra – Nagrifood (coordinador).

Pressupost total aprovat Ajut aprovat
63.039 € 49.875 €

 

Amb el suport:

 


 

Article del projecte

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

En els últims anys, les empreses del sector carni, principalment elaboradors de productes cuits o curats, han detectat la necessitat d’optimitzar el control dels paràmetres de qualitat dels productes embotits durant la seva producció, com el control de greix, proteïna, humitat i activitat d’aigua (aw).
Actualment només hi ha unes poques tècniques no invasives per a dur a terme el mesurament de paràmetres composicionals dels aliments, i el més utilitzat per la seva àmplia aplicabilitat és l’espectroscòpia, l’infraroig proper (NIR).
El passat 30 de març es va posar punt final a el projecte NOVONIR, a través d’un Webinar hi van assistir les empreses sòcies càrnies de tots dos clústers. Durant la jornada es van presentar els positius resultats obtinguts per l’empresa NULAB, desenvolupador de la solució per a la predicció de paràmetres de qualitat i seguretat alimentària en el sector carni. Els objectius del projecte eren, d’una banda, desenvolupar la solució tecnològica comercialitzable, basada en tecnologia NIR portàtil miniaturitzada i, d’altra banda, desenvolupar els models matemàtics (amb la col·laboració del centre tecnològic IRTA) per a la predicció d’humitat i activitat d’aigua en producte carni curat. La investigació es va centrar en l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial que permetin una millora de la predicció de les mesures, així
com la de comprovar que pot ser una eina d’aprenentatge sense necessitat d’etiquetar totes les mostres. En l’execució d’aquest projecte va ser imprescindible la participació del soci de NAGRIFOOD, Cárnicas Kiko SA empresa càrnia pertanyent a el sector potencial usuari de la tecnologia.
Dins el projecte s’ha dissenyat i desenvolupat un equip NIR portàtil (hardware) de petites dimensions a què s’ha incorporat tecnologia d’Intel·ligència Artificial (IA), amb algoritmes programats que al rebre dades d’entrada han anat aprenent i optimitzant les operacions de mesura. Com a conclusions destacar que el dispositiu NIR portátil_ NULAB, es presenta com una alternativa a dispositius comercials actuals, amb projecció al mercat en el segon semestre de 2021, obtenint molt bons resultats finals amb errors de predicció de 0.003 i inferior a el 2% per als paràmetres activitat d’aigua i humitat, respectivament.