“SEC4SEC. Optimització del temps de assecat d’embotits curats mitjançant anàlisi de dades de minves i condicions ambientals”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2020.

Descripció del projecte:

El present projecte pretén organitzar les produccions setmanals, de l’empresa Embotits Caula,  en funció de la ruta òptima d’assecat que s’obtingui de l’anàlisi de les dades recollides en planta per minimitzar el temps d’assecat.

Per a això s’estudia la forma d’introduir els diferents moviments de les gàbies de producte en l’ERP. GEDPRO, consultoria d’enginyeria industrial, analitza quina opció és convenient per al cas particular d’Embotits Caula, en funció de la seva casuística operativa. Determina pros i contres dels diferents sistemes d’assignació en l’ERP per a cada carro (on es pengen els embotits) dels diferents assecadors pels que roman al llarg de el temps d’assecat, com són la radiofreqüència (RFID) i l’emissió i lectura de codis de barres.

La instal·lació d’unes bàscules per al pesatge de les gàbies d’embotits, un cop secs, determinaran la minva que ha tingut el producte durant l’assecat. Els resultats, juntament amb els paràmetres del programa de control de les condicions ambientals dels assecadors (SCADA) i la validació del producte pel departament de qualitat, són enviats en un full de càlcul d’Excel 365. eSynapsing, empresa especialitzada en tractament de dades, es connecta mitjançant les eines de BI de Microsoft als diferents orígens de dades per a realitzar una anàlisi de diferents paràmetres.

L’anàlisi d’aquestes dades permetrà determinar quina combinació de moviments en els assecadors aconsegueix minimitzar el temps d’assecat fins a aconseguir la qualitat desitjada en funció dels nivells de minva aconseguits.

Participants: Embutidos Caula SA, Gestió de Projectes Vallbona SA – GEDPRO, eSynapsing Intelligent Business SL, INNOVACC.

Pressupost total aprovat Ajut aprovat
65.060 € 50.295 €

 

Amb el suport:

 


 

Article del projecte per Xavier Caula (Embutidos Caula SL)

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

En una fàbrica d’embotits curats el coll d’ampolla operatiu sol ser la fase d’assecat. Optimitzar el temps d’estada del producte als assecadors és imprescindible per minimitzar aquest cost.
Amb aquest projecte s’ha investigat sobre un sistema pilot d’integració amb l’ERP de la captació de les condicions ambientals d’assecat, així com de la seva ubicació als assecadors, d’alguns dels productes que fabrica l’empresa Embutidos Caula SL. El tractament de les dades introduïdes al sistema, mitjançant eines de Business Intelligence (Power Query i Power Pivot), facilita el filtratge de quines han sigut les millors condicions de temps, temperatura i humitat que representaran la ruta òptima d’assecat on el producte assoleix els requisits de qualitat en el menor temps possible. Aquest procés ha sigut possible gràcies a la connexió entre l’ERP i l’SCADA, com a enregistrador i controlador de les condicions d’assecat de les cambres que han intervingut a l’estudi.
Per analitzar les minves de
cada lot a l’assecador, es van instal·lar bàscules aèries per captar el pes inicial i final de cada gàbia al llarg del procés. Al moment d’alliberar el producte després de l’assecat, s’analitzaren diferents paràmetres de qualitat, com ara la implantació de la flora, el color del tall, textura i possible encrostat, aroma, gust i pH. L’anàlisi de tot el conjunt de dades ens va permetre determinar per a cada tipus de producte quines són les millors condicions d’assecat.
Actualment s’han estandarditzat les condicions d’assecat òptimes de les referències de l’estudi i, veient-ne els resultats, es preveu que a mig-llarg termini es pugui industrialitzar/implementar el procés a la totalitat dels productes, i es pugui guanyar vora un 5% de l’espai destinat al procés d’assecat.