TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia

Projecte aprovat de l’ajut IRC 2020 d’ACCIÓ, línia “Desenvolupament i Innovació”.

Descripció del projecte:

Les indústries implicades en el projecte treballen en mercats locals, nacionals i internacionals i, per tant, estan interessades en millorar aspectes per tal d’augmentar la seva competitivitat, permetent-les créixer fins i tot en un moment macroeconòmic complicat, com el present. A més, estan interessades en augmentar tant la quantitat com la qualitat d’informació dels seus processos, fent ús de tecnologies innovadores com la de sensors IoT, que permeten desplegaments molt senzills i àgils, amb un accés a les dades i una facilitat de post-procés certament innovadors.

El projecte estudiarà la viabilitat tècnica de l’ús dels sensors de temperatura i humitat relativa connectats (fent ús de la connectivitat NB IoT), analitzant les condicions tèrmiques i higromètriques tant de l’ambient de refredament, com de les pròpies carns fresques durant els processos d’oreig, estabilització i conservació que formen part de l’activitat de la indústria càrnia. Igualment s’estudiarà en laboratori l’efecte d’aquestes condicions en carns i s’analitzarà el grau de correlació de la pèrdua de propietats amb els indicadors teòrics de qualitat de conservació desenvolupats prèviament per IRTA i AKO. De l’anàlisi de les condicions, mitjançant teoria, experimentació en laboratori i tècniques de simulació i càlcul, es determinarà el marge de millora existent així com les condicions tèrmiques i higromètriques a modificar per tal de reduir minves, i augmentar la qualitat i la vida útil de les carns fresques.

Objectius del projecte:
Els objectius es basen en aconseguir millorar la rendibilitat, qualitat, vida útil i prestigi de les carns fresques produïdes per indústries càrnies del porc (PATEL) i de vedella (FRICAFOR), així com els elaborats de porcí (MONTER).

Les necessitats que cobrirà el projecte seran, doncs, les de:

  • Digitalitzar algunes variables crítiques dels processos característics de les indústries càrnies (a través d’una xarxa extensa de múltiples punts de mesura, estàtics i mòbils, de temperatura i humitat relativa).
  • Analitzar les dades generades amb tècniques científiques de tecnologia alimentària per part d’IRTA. De l’anàlisi s’obtindrà tant la viabilitat dels indicadors teòrics, com coneixement aplicat de les indústries en qüestió, que anirà directament a les empreses interessades, el que permetrà,
  • Optimitzar els seus processos, cobrint doncs les necessitats d’informació i optimització que actualment presenten.

Participants: AKO Electromecànica SA, Patel SAU, Embutidos Monter SLU, Frigoríficos Cárnicos Las Forcas SL (FRICAFOR), IRTA, INNOVACC

Pressupost/ajut Sol·licitat: Pressupost/ajut Aprovat:
Pressupost: 50.247,60€
Ajut: 29.728,76€
Pressupost: 50.247,60€
Ajut: 29.728,76€

Període execució: Nov-2020 a 31-Des-2021.

Amb el suport d’