El projecte TH_CARN_4.0 coordinat per INNOVACC obté ajut IRC 2020 de la línia “D+i”

El projecte TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia, obté ajut de la convocatòria IRC 2020 d’ACCIÓ, coordinat per INNOVACC amb la participació de diversos socis del clúster.

Projecte Participants Pressupost/ajut aprovat
TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia AKO Electromecànica SA, Patel SAU, Embutidos Monter SLU, Frigoríficos Cárnicos Las Forcas SL (FRICAFOR), IRTA, INNOVACC Pressupost: 50.247,60€
Ajut: 29.728,76€

Període execució: Nov-2020 a 31-Des-2021.

Veure més informació del projecte aquí.

Amb el suport d’