*COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d’un escorxador mitjançant oxidació avançada