*“SEC4SEC. Optimització del temps de assecat d’embotits curats mitjançant anàlisi de dades de minves i condicions ambientals”