*TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia